/ / / kvalitetsutvikling fra klasserommet

kvalitetsutvikling fra klasserommet

kr 250.00

Oppsummering av LOV-prosjektet

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-229-4 Produktnr: 633 Kategori:

Beskrivelse

Kvalitetsutvikling fra klasserommet. Oppsummering av LOV-prosjektet
Jensen, R., Sträng R. og Sørmo D.

”Den här boken handlar om att vilja bli bättre och våga se om man blir det. Den handlar om ungdomar som vill lära och som vill försöka hjälpa vuxna att lära. Den handlar om vuxna som vill bli bättre i sitt yrke och som vill hjälpa andra att bli bättre i yrket. Ungdomarna och de vuxna knyts samman av att de befinner sig i skolor. Boken tar sin utgångspunkt i en systematik för att lärare tillsammans ska kunna se kritiskt på det egna arbetet och därmed kunna skaffa sig ett bra utgångsläge för att förbättra det.”

Slik kommenterer Mats Ekholm, professor emeritus ved Karlstads universitet, i et forord til denne boka den oppsummeringen den gir av erfaringer som gjort innenfor rammen av det såkalte LOV-prosjektet ved Høgskolen i Østfold.
LOV (Læring og Vurdering) er en strategi for kvalitetsutvikling i skolen som siden 2007 er utprøvd på barne- og ungdomstrinnene i grunnskolen og i videregående skoler. Den er tidligere beskrevet i boka … om å sette læring i system. Om læring og kvalitet i skolen, publisert av Roald Jensen på Oplandske Bokforlag i 2012.
Erfaringene viser at det er mulig å øke lærernes og elevenes bevissthet om læring gjennom kollektiv innsats. Både lærere og ledere er enige i at LOV-prosjektet bidrar til organisasjonslæring ved at det arbeides systematisk over tid, og at det gjennom analyse, erfaringsdeling, refleksjon og utprøving bidrar til å utvikle en begrunnet praksis.
Boken retter seg mot skoleledere, lærere og lærerstudenter og alle andre som er opptatt av systematisk og forskningsbasert kvalitetsutvikling i skolen.

Førstelektor Roald Jensen, er hovedforfatter av boka. Medforfatterne er førsteamanuensis Roger Sträng og høgskolelektor Dag Sørmo. Alle er ansatt ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning.

Tilleggsinformasjon

Vekt 274 g