/ / / Idrettslaget – helseprodusent eller trivselsarena?

Idrettslaget – helseprodusent eller trivselsarena?

kr 320.00

Boka er hovedutrapporteringen av en studie om Idrettslaget som helseprodusent. Problemstillingene handler om hvilke roller og funksjoner norske idrettslag har, og om forholdet mellom sentral idrettspolitikk og idrettslagene med spesiell fokus på helse.

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-180-8 Produktnr: 327 Kategorier: ,

Beskrivelse

Idrettslaget – helseprodusent eller trivselsarena?

Boka er hovedutrapporteringen av en studie om Idrettslaget som helseprodusent. Problemstillingene handler om hvilke roller og funksjoner norske idrettslag har, og om forholdet mellom sentral idrettspolitikk og idrettslagene med spesiell fokus på helse.

Politiske dokumenter som handler om idrett og helse, blir gjennomgått, og det skisseres en virkelighet der disse to områdene ikke har spesielt mye med hverandre å gjøre. Studien bygger teoretisk på et feltsosiologisk perspektiv og metodisk på intervjuer med representanter for tre idrettslag.

Resultatene viser at representanter for norske idrettslag ikke ser på helse som sin primæroppgave. De ser derimot mange andre gode utkomme av idrettslagene virksomhet, som trivsel, dannelse og at idrett er en totalpakke av sunne interesser spesielt for unge. Resultatene viser videre at idrettslagene ikke forholder seg spesielt aktivt til verken statens eller NIF sentralt sin idrettspolitikk. Idrettslagenes interne anliggender og lokale utfordringer knyttet til organisasjon og økonomi er det sentrale for representantene, og de ser på det å gi et tilfredsstillende idrettstilbud til barn og unge som sin viktigste oppgave.

Boka er et bidrag til debatten om idrett og helse, og stiller seg kritisk til idrettslagenes rolle i folkehelsearbeidet. Den viser hvor lang veien er fra de retoriske formuleringene om helse som finnes i idrettspolitiske dokumenter i stat og i NIF, og til den praktiske idrettsvirkeligheten som finnes i idrettslagene.

Eivind Åsrum Skille har siden 2005 vært tilsatt som førsteamanuensis i idrettssosiologi ved Institutt for idrettsfag, Avdeling for helse- og idrettsfag (Campus Elverum), Høgskolen i Hedmark. Han er også førsteamanuensis II i Sport management ved Norges Idrettshøgskole.

Oplandske Bokforlag
ISBN: 978-82-7518-180-8
222 sider

Tilleggsinformasjon

Vekt 352 g