Viser det ene resultatet

  • Forstår du hva jeg sier nå?

    kr 245.00

    Vil du ha mer informasjon om prosjektet og lese et utdrag fra boken. Last ned her

    Vi trenger 200 forhåndsbestilte bøker før utgivelse settes i gang, og derfor har vi lagt ved  en presentasjon av boka til personer og institusjoner vi tenker kunne ha interesse av den og ikke minst ha nytte av den, last ned her. Det være seg både hjelpere og brukere av hjelpeapparatet. Vi tenker at «Forstår du hva jeg sier nå?» er en viktig og etterlengtet bok, og vi ber derfor om deres hjelp til å få gitt den ut.