/ / / “der vårgras brydder”

“der vårgras brydder”

kr 320.00

Nye lesninger av Åsmund Sveens diktning

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-179-2 Produktnr: 303 Kategorier: ,

Beskrivelse

“der vårgras brydder”
Nye lesninger av Åsmund Sveens diktning

Med seks diktsamlinger, én roman og et utvalg noveller og bygdeviser etterlot Åsmund Sveen (1910–1963) seg et variert forfatterskap hva angår både form og tematikk. ”der vårgras brydder”. Nye lesninger av Åsmund Sveens diktning er den første artikkelsamlingen om Sveens diktning. Den samler ni ulike innganger til Sveens forfatterskap, samtid og person, men med en særlig vekt på hans lyriske produksjon, som må sies å være det mest framtredende i forfatterskapet. Sju av artiklene går nærmere inn på det estetiske og det sjangermessige i diktningen. Én artikkel tar for seg Sveens arbeid med Norsk ånd og vilje, en samling med nasjonalistiske tekster som Sveen betraktet som spesielt verdifull norsk litteratur, og én artikkel tar for seg det biografiske og går særlig inn på spørsmålet om hvorfor Åsmund Sveen ble nazist.

Bidragsyterne til boka er Eivind Tjønneland, Ole Karlsen, Henning Howlid Wærp, Eirik Vassenden, Dean Krouk, Pål Bjørby, Knut Imerslund, Jan Olav Gatland og Hans Kristian Rustad.

Det er 100 år siden Åsmund Sveen ble født, og bokutgivelsen sammenfaller med dette jubileet. ”der vårgras brydder” inneholder forskningsbaserte artikler om Sveen og hans diktning som kan leses av alle som er interessert i norsk mellom- og etterkrigsdiktning og dens kontekst. Litteraturlærere i videregående skole og på høgskoler og universitet vil ha nytte av boka. For studenter på norsk- og nordiskstudier samt litteraturvitenskap vil boka kunne tjene som pensum- og sekundærlitteratur.

Oplandske Bokforlag
ISBN: 978-82-7518-179-2

Tilleggsinformasjon

Vekt 366 g