/ / / / Sosialt utviklende prosesser i små og større læringsmiljøer.

Sosialt utviklende prosesser i små og større læringsmiljøer.

kr 350.00

Sosial kompetanse i fådelt skole

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-162-4 Produktnr: 305 Kategorier: ,

Beskrivelse

Sosialt utviklende prosesser i små og større læringsmiljøer.
Sosial kompetanse i fådelt skole

Sosial læring og utvikling skjer både i og utenfor skolen. Studien setter fokus på sosial utvikling i små og støre skolemiljø i grissgrendte områder. Sentrale faktorer med betydning for barn og unges helhetlige utvikling blir synliggjort. Begrepsområdene omfatter relasjonene mellom unge og voksne, sosiokulturell læringsressurs, intersubjektivitet, mentalhygiene som skolekultur, spontanitet, autentisitet, konfrontasjoner og konsekvenspedagogikk, og de bidrar til perspektivbevissthet i studien.

Monografien retter seg primært til forskere og forskningsstudenter innenfor pedagogikk og sosiologi som har sosialisering, oppdragelse og danning som temaer. Forfatteren har forsøkt å holde en stil som kan bidra til konkret innsikt i krevende sosiale læringssammenhenger, der voksenautoritet og tradisjonelle verdier i oppdragersammenheng blir løftet frem. Dermed vil innholdet kunne nå andre målgrupper med interesse for å forstå sammenhenger mellom sosial kyndighet og den enkeltes motivasjon og engasjement for faktalæring.

 

Jan-Birger Johansen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Nesna. Han har de siste tiårene forsket på sosial og emosjonell læring og betydningen dette har for den enkeltes utvikling og læring. Foruten å ha faglig og redaksjonelt medansvar for lærebøker har han bidratt med artikler til fagbøker i inn og utland.

Oplandske Bokforlag 2009
ISBN: 978-82-7518-162-4

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 418 g