/ / / Elgjakt og elgforvaltning

Elgjakt og elgforvaltning

kr 399.00

Dette er årets julegave til elgjegere og elgforvaltere.

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-220-1 Produktnr: 600 Kategori:

Beskrivelse

Knut Solbraa: Elgjakt og elgforvaltning

Dette er årets julegave til elgjegere og elgforvaltere. Boken har fått en god mottakelse, og vi har samlet et knippe av sitater fra noen av de som har uttalt seg om boka;

Som skogbruker/skogeier og forsker med praktisk innsikt, formidler han her kunnskap og kommer med råd som svært mange innen skogbruk og elgforvaltning vil ha stor nytte av å tilegne seg. Det er ingen tvil om at hans syn på og holdning til skogbruk og elgforvaltning bør få gjennomslag i den praktiske forvaltningen…Dette bør bli obligatorisk lesning for elg- og skogforvaltere. Den korte, men svært relevante referanselisten gjør det overkommelig for de fleste å fordype seg i temaet. Jan Jansen, Spesialkonsulent skog, Landbrukskontoret for Hadeland. (Referanselisten viser bl.a. til to rapporter med beregninger som det ikke var plass til i boka!)

Jeg hadde hyggelige timer i helga med å lese om dine mangesidige erfaringer og betraktninger.  Det gikk på bekostning av plenklipp og annet hagearbeid, bilvask, beising og lignende, men det var absolutt verdt det. Gunnar O. Hårstad, Fagsjef, Skogkurs.

For jegere som synes det er lenge å vente til elgjakta starter, er det mulig å hente en dose jaktstemning i Solbraas bok. For elgjegerne er det trolig mange jaktsituasjoner å kjenne seg igjen i når man leser boka. Også for en som ikke er jeger, er det interessant å lese noen av historiene, for å få et glimt av en jegers verden og bli kjent med noen av refleksjonene jegeren gjør underveis. Skal det skytes eller bør jeg vente? De siste 40 sidene i boka tar utgangspunkt i Solbraas forskerbakgrunn. Her diskuterer han viktige resultater fra egen og andres elgforskning, tar opp viltstell, beitetakst, avskytingsmodeller, rammevilkår, forvaltningsmål og bestandsplaner, samt hvilken betydning elg og elgjakt har for jegere, for elgen selv, for skogen og for andre dyr og planter. Berit Sannes, Kommunikasjonssjef, Mjøsen Skog.

I delen viet til jakt og jaktopplevelser bringes leseren ut i skogen på elgjakt i ulike deler av landet. Gjennom jakthistoriene sine formidler Solbraa underholdene og pedagogisk om sine holdninger til jaktutøvelse og forvaltning. Samtidig som det er underholdene og god lesning. I forvaltningsdelen kommer forskerens kunnskap om temaet fram…Her beskrives hans faglige aktivitet gjennom mange år. ”Solbraa-metoden” for beitetaksering og ”Solbraa-modellen” for avskyting. Avskytingsmodellen er som mye annet av Solbraas forskning ikke ”main stream”.  Den følger ikke det som i dag av de fleste velger som modell for avskyting av elg. Uansett er det interessant å lese. Så får framtida vise om vi som forvaltere tar etter ham også der. Jo Petter Grindstad, Næringspolitisk rådgiver, Glommen Skog.

Det er alltid farlig når en som gjennom en mannsalder har stått sentralt i diskusjonen om elgforvaltning, målsettinger, beiteskader, avskytingsmodeller og tapene i virkesproduksjonen i skogen som følge av elgbeiter, kommer med sitt ”testamente”. Men dette er en bok som er god å lese! Som forsker har Solbraa vært garantisten for orden og saklighet. Det har han beholdt her også, samtidig er beretningene levende og fargerike….Boken har en ryddig layout og gode bilder tatt av Solbraa selv.  VHO i Magasinet Skog, Norges Skogeierforbund.

Noe av Solbraas misjon er å få forvaltere og jegere til å forstå sammenhenger ut fra dagens kunnskap, tenke selvstendig ut fra egne forhold, treffe bevisste valg av mål og gjennomføre det som er nødvendig for å nå målene…Solbraa har aldri hatt for vane å gå rundt grøten. Både forskere, institusjoner må tåle kritikk. Her pekes på flere forhold som han mener kunne vært bedre tilpasset målet om en bærekraftig elgforvaltning. Man kan være enig eller uenig i hans betraktninger og analyser, men det er saklig framsatt og har alltid et faktabasert bakteppe. Leif Ø. Haug, Redaktør, Jakt & Fiske.

Tilleggsinformasjon

Vekt 551 g