Viser det ene resultatet

  • Bygdeskolen i velstands-Noreg

    Bygdeskolen i velstands-Noreg

    kr 250.00

    Bygdeskolen i velstand-Noreg Ved innføringa av såkalla nytt inntektssystem for kommunane midt på 1980-talet kom det ein heilt ny situasjon for drift av grunnskolen i dette landet. Medan det tidlegare var slik at kommunane langt på veg fekk refundert frå staten kostnadene ved å drive skole, måtte kommunane no prioritere utgiftene til skole opp mot…