/ / / / Skolen og elevenes forutsetninger

Skolen og elevenes forutsetninger

kr 270.00

Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-168-6 Produktnr: 335 Kategori:

Beskrivelse

Skolen og elevenes fortusetninger

Tilpasset opplæring framstår i en rekke sammenhenger som en av hovedutfordringene i norsk grunnopplæring. Denne artikkelsamlingen omhandler ulike aspekter ved tilpasset opplæring i den pedagogiske praksis i skolen. Det drøftes også mulige praksisformer som kan sannsynliggjøre et bedre læringsutbytte for elevene.

Temaene som omhandles er knyttet til elevvurdering, klasseledelse, relasjoner i skoen, samarbeid med forledre, refleksjon mellom lærere, utviklings- og endringsarbeid og elevenes sosiale og faglige læringsutbytte.

Det er forskere ved Høgskolen i Hedmark som gjennom artiklene i denne boka dokumenterer hva de har sett gjennom både kartleggingsundersøkelser, observasjoner og intervjuer ute i skolen.

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, avd. for lærerutdanning og naturvitenskap.

Stephen Dobson er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer og professor II ved Høgskolen i Hedmark, avd. for lærerutdanning og naturvitenskap.

Oplandske Bokforlag 2010
ISBN: 978-82-7518-168-6

Tilleggsinformasjon

Vekt 355 g