Sampedagogikk

kr 395.00

Sampedagogikk er et resultat av et forskningsprosjekt som ble gjennomført som ledd i evalueringen av L97 – Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, initiert og finansiert av Norges forskningsråd.

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-101-1 Produktnr: 339 Kategori:

Beskrivelse

Sampedagogikk

Sampedagogikk er et resultat av et forskningsprosjekt som ble gjennomført som ledd i evalueringen av L97 – Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, initiert og finansiert av Norges forskningsråd.
I boka fremhever Kamil Øzerk opplærinsperspektivet i skolens virksomhet. Undervisning må gjøres til opplæring med tilsiktet læring som resultat. Forfatterens hovedinteresse er å rette større oppmerksomhet mot pedagogikkens HVORDAN-aspekt.

Et viktig poeng i boka er at det ikke er likegyldig hva som skjer på klassenivå når en læreplan skal implementeres. I den sammenheng understreker han viktigheten av kvaliteten på opplæringsaktiviteter i klasserommet.

Sampedagogikk henvender seg til lærere, lærekandidater og pedagogikkstudenter. Den gir ideer om praktisk-pedagogiske og pedagogisk-metodiske tiltak og om opplæringsformer i skolen. Boka henvender seg også til politikere og skoleinteresserte i allmennheten som er opptatt av elevenes læringsutbytte i flerkulturelle og flerspråklige skolemiljøer.

Sampedagogikk anser læring som fellesskapets anliggende. Minoritetselever og majoritetselever må gis vilkår for samvirke, samarbeid, samhandling, samtale, samlek, samspill, samvær og samhold for samlæring innenfor enhetsskolens ramme og fellesskap.

Kamil Øzerk, cand.paed. og dr.polit., er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere gitt ut bøker og artikler om tospråklighet, sirkulær tenkning i pedagogikk, tospråklig opplæring, rasisme, opplæringsteori og klasseromsforskning.

Oplandske Bokforlag 2003
ISBN: 978-82-7518-101-1
368 s

Tilleggsinformasjon

Vekt 810 g