/ / / Resiproke som pronomen

Resiproke som pronomen

kr 50.00

Om Øystein S. Zieners forfatterskap

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-143-3 Produktnr: 384 Kategori:

Beskrivelse

Resiproke som pronomen
Om Øystein S. Zieners forfatterskap

Forfatteren Øystein S.Ziener ble født i Vallset i 1957 og døde i 1998. På de seks årene fra debuten i 1992 til han gikk bort, skrev han en rekke bøker innen forskjellige sjangrer, arbeidet med litteraturforskning og virket som litteraturkritiker. Til tross for at det samlede forfatterskapet strekker seg over et begrenset tidsrom, er det både rikt og variert og vender seg mot en stor og sammensatt lesergruppe.

Tekstene bæres av et særlig reflekterende forhold til språket, et forhold som samtidig også kan være pasjonert, nærmest erotisk. Tittelen på denne antologien, Resiproke som pronomen er et sitat fra kjærlighetsdiktet “pronomen” fra diktsamlingen Fanga. Fanga i flukta (1995), og viser til den særlige gjensidighet som eksisterer mellom elskende – og mellom poeten og språket.

Antologien består av sju artikler som tar for seg ulike aspekter ved Zieners litterære virke. Fem av artiklene er skrevet av litteraturforskere, og to artikler har Ziener skrevet selv. Disse tekstene bidrar til å kaste lys over et forfatterskap som desverre ble så altfor kort.

Oplandske Bokforlag 2007
ISBN: 978-82-7518-143-3
106 sider

Tilleggsinformasjon

Vekt 240 g