/ / / Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv

Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv

kr 390.00

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-231-7 Produktnr: 616 Kategorier: ,

Beskrivelse

Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv er en vitenskapelig fagbok bestående av 11 artikler. Bidragene trekker på ulike fagområder som juss, sosiologi, organisasjonspsykologi og organisasjonsteori, og omhandler ulike innfallsvinkler til personalledelse, eller Human Resources Management (HRM), som er begrepet som brukes internasjonalt. Boken drøfter de mest sentrale områdene for personalledelse: rekruttere, utvikle, motivere og beholde ansatte, og belyser både mellommenneskelige og arbeidsrettslige perspektiver på personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv. Videre diskuteres utfordringer ved ledelse over store avstander, kontinuerlig læring, kunnskapsdeling og evaluering av kompetanseutviklingstiltak. Andre bidrag behandler mellomlederens viktige rolle som personalansvarlig og problemstillinger knyttet til arbeidsgruppen og teamets rolle i organisasjonen. Personalledelse av ansatte i førstelinjen med hyppig brukerkontakt drøftes, samt personalledelsens viktige rolle i forebygging og håndtering av uetisk atferd i arbeidslivet. Tre artikler belyser i tillegg juridiske aspekter ved personalledelse. Disse omhandler manglende kvalifikasjoner som oppsigelsesgrunnlag, offentlighet i tilsettingsprosesser og arbeidsrettslige rammefaktorer versus relasjonelle rammefaktorer for personalledelse. versus relasjonelle rammefaktorer for

Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv er forfattet av ansatte ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Institutt for organisasjons- og ledelsesfag ved Høgskolen i Hedmark. Tre av bidragsyterne er tilknyttet andre høgskoler. Boken er skrevet for alle med interesse for personalledelse, både ledere og medarbeidere i ulike virksomheter. Den vil også være interessant for faglærere og studenter innen høgere utdanning.

Redaktørene Åse Storhaug Hole og Anne Oline Haugen er ansatt ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Institutt for organisasjons- og ledelsesfag, Høgskolen i Hedmark

Oplandske Bokforlag  2015
978-82-7518-231-7

Tilleggsinformasjon

Vekt 519 g