/ / / Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling

Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling

kr 280.00

Skolens bok

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-242-3 Produktnr: 645 Kategori:

Beskrivelse

Kollektiv læring og skolebasert kompetanseutvikling
Skolens bok

Denne boka handler om å utvikle et læringsfellesskap hvor både elever, lærere og ledere er aktive bidragsytere. Erfaringer fra forskning og skoleutvikling viser hvordan noen gjennomgående prinsipper kan danne grunnlag for læring både på klasseroms- og skolenivået. Skolens egne aktører er de viktigste ressursene når de gjennom medvirkning, samhandling og refleksjon kan bidra til å utvikle en praksis som støttes av forskning, teori og sentrale styringsdokumenter.

Forfatteren henvender seg til lærere og ledere som er opptatt av skolebasert kompetanseutvikling og som gjerne vil utvikle ytterligere kompetanse på dette området. I tillegg er innholdet svært aktuelt for studenter som skal ha sitt virke i skolen slik at de skal være rustet til å bidra til organisasjonsutvikling i tillegg til jobben som skal gjøres i klasserommet.

Roald Jensen er tilsatt som dosent ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning og har erfaring fra forskning, nasjonale satsinger og skoleutviklingsprosjekter både i grunnskole og videregående opplæring. Han har tidligere gitt ut flere bøker om læring og utviklingsarbeid i skoler.

Oplandske Bokforlag 2016
ISBN: 978-82-7518-242-3

Tilleggsinformasjon

Vekt 287 g