/ / / / Refleksjon og relevans – språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene

Refleksjon og relevans – språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene

kr 360.00

En artikkelsamling basert på forskningsprosjektet Diversitet i lærerutdanningene (DILUT), innenfor Utdanningsdirektoratet sin Kompetanse for mangfold-satsing.

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-238-6 Produktnr: 637 Kategori:

Beskrivelse

Lindboe, I. M. mfl. (red.): Refleksjon og relevans – språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene

Refleksjon og relevans – språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene er en artikkelsamling basert på forskningsprosjektet Diversitet i lærerutdanningene (DILUT), innenfor Utdanningsdirektoratet sin Kompetanse for mangfold-satsing.

Å kunne legge til rette for flerkulturelle perspektiver i lærerutdanningsfagene og i kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen er et kompetansekrav uavhengig av studentgruppens sammensetning. Det dreier seg om å kvalifisere for framtidas barnehage og skole. Artiklene i denne boka setter fokus på lærerutdanningsfagene som profesjonsfag i en flerkulturell og flerspråklig samfunnskontekst.

Utgangspunktet for de fleste av artiklene er lærerutdanneres egne refleksjoner over didaktiske og pedagogiske muligheter i fagene. Artikkelforfatterne diskuterer hvordan man metodisk kan legge til rette for læring i en flerkulturell studentgruppe og forberede lærerstudenter på profesjonsutøvelse i flerkulturelle barne- og ungdomsgrupper. De reflekterer også over fagenes egne kulturelle forutsetninger og egenart.

Boka henvender seg til lærerutdannere, lærere, studenter, forskere og andre som interesserer seg for flerspråklige og flerkulturelle perspektiver i grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning.

Alle artikkelforfatterne er tilknyttet Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap og Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Redaktører for boka er Inger Marie Lindboe, førsteamanuensis i RLE, Gunhild Tveit Randen, førsteamanuensis i norsk, Thor-André Skrefsrud, førsteamanuensis i pedagogikk og Sissel Østberg, tidligere førsteamanuensis i RLE og samfunnsfag.

ISBN: 978-82-7518-238-6
Oplandske Bokforlag 2016

Tilleggsinformasjon

Vekt 633 g