KRL

kr 380.00

– et fag for alle?

 

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-114-3 Produktnr: 378 Kategori:

Beskrivelse

KRL – et fag for alle?

Skolen og samfunnet har i økende grad blitt preget av religiøst og livssynsmessig mangfold. Hvilken betydning bør dette få for religions- og livssynsundervisningen i skolen? I denne boka drøftes det omstridte KRL-faget som svar på disse utfordringene. Spørsmålene følges gjennom tre store kapitler.

Hvilket fag er det Stortinget har vedtatt? Hvordan har faget vokst fram, og hvordan har det blitt endret i løpet av prosessen? Hvordan håndterer faget religions- og livssynsmangfoldet i skolen? Er faget forenlig med skolens verdigrunnlag? Hvordan er fritaksordningen og forholdet til menneskerettighetene? Er det i det hele tatt sammenheng mellom de ulike bestemmelsene som gjelder for faget? Spørsmål som dette drøftes i det første kapitlet, gjennom inngående arbeid med kildene.

Det andre kapitlet tar for seg det omstridte faget. Hvilken fagforståelse er det som kommer til uttrykk i den kritikken som har vært rettet mot KRL-faget? Har faget i for stor grad blitt et kristendomsfag, eller har det tvert imot blitt et altfor utvannet kristendomsfag? Er det innebygd store spenninger og motsetninger i faget? Domstolene har frikjent staten for brudd på menneskerettighetene, men har domstolene da utprøvd et rimelig skjønn?

I det tredje kapitlet presiseres faget med begreper fra sosialiseringsteori og sannhetsteori. Forfatteren viser hvordan dette gir den beste sammenhengen i faget. Samtidig utmyntes det presiserte faget som svar på kritikken som er rettet mot KRL, og som svar på didaktiske utfordringer fra religions- og livssynsmangfoldet i skolen.

Oplandske Bokforlag 2004
ISBN: 978-82-7518-114-3
430 sider

Tilleggsinformasjon

Vekt 975 g