Monokultur og multikultur

kr 249.00

– Nasjonsbyggende diskurser 1905-2005

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-140-2 Produktnr: 315 Kategorier: ,

Beskrivelse

I løpet av de siste femti årene har diskursen om homogene nasjoner mer og mer måttet vike plassen for en diskurs som hevder at de fleste nasjonalstater har heterogene befolkninger, og som dessuten også fokuserer på relasjoner mellom nasjonalstater. Dette kan tyde på at nasjonalstatene har en avtagende betydning i en verden med økende økonomisk globalisering. Ikke bare har de europeiske samveldene lidd et endelig sammenbrudd, internasjonal migrasjon har også blitt en mer og mer markant tendens i samfunnsutviklingen.

Dette er perspektiver to av satingsområdene ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark vært opptatt av gjennom lengre tid. Medlemmene har stått bak en rekke publikasjoner og ulike forskningsprosjekter opp gjennom årene, og også tatt initiativ til flere konferanser.

Denne utgivelsen har sin opprinnelse i en konferanse som ble avholdt høsten 2005, under tittelen Norge 1905-2005. Fra monoulturelle til multikulturelle diskurser.. Med denne konferansen ønsket arrangørene å bidra til en bred forsningsbasert debatt om ulike aspekter ved kulturell enhet og kulturelt mangfold ved begynnelsen av det 21. århundret.

Bidragsyterne – Knut Kjelstadli, Ljubisa Rajic, Stephen Walton, Lars S.Vikør, Walter Baumgartner, Wendy Griswold og Tor Selstad representerer både forskjellige fagtradisjoner og ulike perspektiver på det aktuelle feltet. Samtidig som de har godt kjennskap til Norge og norsk historie og kultur, har noen av dem også sin bakgrunn i andre land eller nasjoner og dermed et eksternt blikk.

Thor Ola Engen er professor, Lars Anders Kulbrandstad er førsteamanuensis og Eva Marie Syversen er stipendiat ved Høgskolen i Hedmark.

Oplandske Bokforlag
ISBN: 978-82-7518-140-2

Tilleggsinformasjon

Vekt 652 g