/ / / Kunnskapsløft og kvalitetsheving på egen skole – et eksempel

Kunnskapsløft og kvalitetsheving på egen skole – et eksempel

kr 199.00

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-137-2 Produktnr: 430 Kategori:

Beskrivelse

Kunnskapsløft og kvalitetsheving på egen skole – et eksempel

Ved Tæruddalen skole i Skedsmo ble miljøet blant elevene for bare få år siden beskrevet som engasjerende og utfordrende, men krevende. Negativ og utagerende atferd og kulturmotsetninger fra fritiden brakt inn i skolen i form av slåsskamper og konflikter svekket mulighetene for å oppleve skolehverdagen positivt og reduserte motivasjonen for læring.

Våren 2000 var det kommet så langt at lærerne sykmeldte seg, noe lokalpressen omtalte med store bokstaver i en serie negative oppslag om skolen. Men Tæruddalen skole erkjente problemene, tok et grep og arbeidet fram nye løsninger. Og skolen forandret seg til å bli et utstillingsvindu: I 2003 ble den utnevnt til demonstrasjonsskole.

I denne boka forsøker Mona Berit Standahl og Kjell Skogen å svare på spørsmål om hvorfor utviklingsarbeidet på Tæruddalen skole har vært vellykket. Med basis i Mona Berit Standahls treårige kasusstudie av Tæruddalen skole og Kjell Skogens teoretiske rammeverk gir forfatterne et konkret eksempel på et vellykket innovasjonsarbeid og demonstrerer etterprøving av teorier. Boka egner seg godt som grunnlag for drøftinger både for studenter under utdanning og for lærere og skoleledere som planlegger innovasjonsprosjekter på sine skoler.

Oplandske Bokforlag 2006
ISBN: 978-82-7518-137-2
124 sider

Tilleggsinformasjon

Vekt 212 g