/ / / / Fra språkbad til språkdrukning

Fra språkbad til språkdrukning

kr 250.00

– modeller for opplæring med to språk

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-132-1 Produktnr: 484 Kategori:

Beskrivelse

Språkbad til språkdrukning
– modeller for opplæring med to språk

Fra Språkbad til språkdrukning er andre bind i en serie der Kamil Øzerk tar opp tospråklighet og tospråklig opplæring på bred basis. Boka behandler ulike metoder, strategier og modeller for tospråklig opplæring. Ulike varianter av språkbadsmodeller, førstespråksmodeller og tospråklige modeller og tiltak for ulike målgrupper på skolenivå i forskjellige land presenteres skjematisk og drøftes pedagogisk.

I presentasjonene og drøftingene fokuserer boka på språkbevaring, språkbeskyttelse, språkrevitalisering, språkutvikling, tospråklighet og læring i og på flere språk. I samsvar med ordtaket “Det er flere veier til Rom” hevder Øzerk at elevgrupper med tilhørighet, tegntospråklige og språklige minoriteter kan gjøre seg nytte av ulike modeller.

Kamil Øzerk er cand.paed. og dr.polit, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Sámi Allaskuvla/Samisk høgskole. Han har tidligere gitt ut bøker og artikler om opplæringsteori, læreplanteori, klasseromsforskning, tospråklighet, rasisme og sirkulær tenkning i opplæringen av tospråklige minoriteter. Hans siste bøker er Sampedagogikk (2003), Tospråklig opplæring (2006) og Opplæringsteori og læreplanforståelse (2006).

Oplandske Bokforlag 2006
ISBN: 978-82-7518-132-1
136 sider

Tilleggsinformasjon

Vekt 274 g