Avvik og merknad

kr 250.00

I Avvik og merknad forsøker professor Kamil Øzerk å kartlegge eksisterende føringer og praksis når det gjelder opplæringen av språklige minoriteter.

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-144-0 Produktnr: 347 Kategorier: ,

Beskrivelse

Avvik og merknad

I Avvik og merknad forsøker professor Kamil Øzerk å kartlegge eksisterende føringer og praksis når det gjelder opplæringen av språklige minoriteter. Han legger hovedvekten på formelle retningslinjer, ressurstildeling, kartleggings- og enkeltvedtaksprosedyrer som er etablert i forlengelsen av opplæringslovens § 2-8 og Utdanningsdepartementets rundskriv Udir-Tilskot-10-2005.

Boka identifiserer mange problematiske sider ved dagens ordning. For eksempel hevder Øzerk at skolene er blitt presset til å bruke kartleggingsinstrumenter som juridiske verktøy, i stedet for som pedagogiske hjelpemidler. Han konkluderer med at den gjeldende ordning med kartlegging og enkeltvedtak som juridiske prosedyrer er både pedagogisk og økonomisk uforsvarlig. I tillegg er den også vanskelig å gjennomføre.

Derfor mener Øzerk at gjeldende føringer når det gjelder opplæringen av språklige minoriteter, må endres for å skape en mer hensiktsmessig og pedagogisk holdbar praksis. Slik inviterer han skolepolitikere, skoleledere og lærere til en viktig debatt.

Avvik og merknad er den første rapporten i tilknytning til et oppdrag Øzerk har hatt i forbindelse med Oslo kommunes prosjekt Tilpasset norskopplæring med utgangspunkt i felles læreplan – likeverdig utdanning i praksis.

Oplandske Forlag 2007
ISBN: 978-82-7518-144-0
76 s

Tilleggsinformasjon

Vekt 177 g