/ / / Isa på Mjøsen

Isa på Mjøsen

kr 50.00

Noen opptegnelser om hedmarksmål

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-080-5 Produktnr: 414 Kategori:

Beskrivelse

Isa på Mjøsen

“Guten går på Foss-skula” og “Guren går på Foss-skulen”. For den utenforstående er dette to setninger med nøyaktig samme innhold, for den innforståtte har de ganske ulik betydning. Den første setningen forteller at gutten er på veg til skolen, den andre at gutten er elev ved en bestemt skole.

De som er vokst opp med hedemarksmålet “kan” dette, men “vet” det likevel ikke. De bruker det riktig, men kan ikke forklare hvorfor. Verken på Foss-skolen eller andre skoler har de lært noe om kasus og om preposisjoner som styrer dativ og akkusativ. De som har lært tysk grammatikk, kan imidlertid ha fått en og annen aha-opplevelse, for i tysk kan en finne igjen de samme regelmessighetene. For en hedemarking burde tysk derfor egentlig være lett. Når det ikke er det, skyldes det manglende bevissthet om eget talemål. Dette vil utgiverne av denne boka bidra til å rette på, med Inger Heknebys hjelp.

Inger Hekneby bestemte seg ganske tidlig for å vise at den talen hun var så fortrolig med fra oppveksten, var like logisk og systematisk som et hvert annet språk. Hun begynte derfor systematisk å samle stoff til en grammatikk for hedemarksdialekten, med talemålet i Vallset og Romedal som hovedkilde. Etter hvert hadde hun notater nok til å fylle ei hel bok. Vi vet riktignok ikke om Inger Hekneby hadde tenkt å publisere dette stoffet. Etter hennes død havnet det i hvert fall på et loft. Men i samråd med familien og med økonomisk støtte fra Lokal forsikring gjør vi det likevel, ettersom dialekten i dag er utsatt for sterkt presss og er under kraftig endring. På denne måten kan vi tilby den språkinteresserte leser kunnskap om hedemarksdialektens spesifikke trekk, i det minste slik den ble brukt for 50 – 100 år sida, og slik den fortsatt praktiseres av eldre folk.

Boka innehodler kapitler om trekk ved uttalen i dialekten, om ordformer, substantiv, dialektverb, adjektiv, pronomen og spørreord, foruten ei stor samling enkeltord og uttrykk, ofte med kommentarer om både betydning og bruksmåte. Mye av det en som innfødt språkbruker kan ha undret seg over som pussigheter i talemålet, blir forståelig under lesinga, og en oppdager ikke minst at de gamle hadde tilgang til et rikt og variert språkreservoar.

Oplandske Bokforlag 1999
ISBN: 978-82-7518-080-5
78 sider

Tilleggsinformasjon

Vekt 140 g