/ / / “Et uvanlig godt språkøre” – artikler om Alf Prøysen og språket

“Et uvanlig godt språkøre” – artikler om Alf Prøysen og språket

kr 320.00

Gjennom essays og artikler belyses ulike aspekter ved Prøysens språkbruk.

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-239-3 Produktnr: 639 Kategori:

Beskrivelse

Hagen, K. og Kulbrandstad L.A. (red.):”Et uvanlig godt språkøre” – artikler om Alf Prøysen og språket

Språket er trolig noe av det folk flest først og fremst forbinder med Alf Prøysen. Det er en utbredt oppfatning at Prøysens dikterspråk, farget som det er av hedmarksdialekten, har hatt mye å si for at det er blitt vanlig med dialektbruk også utenfor lokalmiljøet. I lys av den oppmerksomheten som rettes mot Prøysens språk så vel fra allmennheten som fra kritikere og kommentatorer, er det merkelig at språkforskningen har interessert seg så lite for dette temaet. Det er skrevet noen artikler om emnet, og det berøres i de mange bøkene som er skrevet om Prøysen. Men så langt har vi ikke noe grundig studie av hvordan Prøysen brukte språket i tale og skrift, i ulike sjangere og i ulike faser av kunstnerskapet. En mulig forklaring på at det er blitt sånn, er at språkforskere i de siste tiårene generelt har vært lite opptatt skriftspråket, særlig i skjønnlitteraturen, de har vært mer opptatt av talespråket.  Denne boka er i så måte et bidrag til å bøte på denne mangelen.

Boka presenterer bidrag fra Norge og Sverige, skrevet av bl.a. forfattere, språkvitere og litteraturvitere. Gjennom essays og artikler belyses ulike aspekter ved Prøysens språkbruk. Bidragsyterne er: Lars S. Vikør, Karianne Hagen, Lars Anders Kulbrandstad, Kristin Fridtun, Thore Aksel Roksvold, Gunhild Kværness, Thor Ola Engen, Bjørn Ivar Fyksen, Ulf Norberg og Björn Bihl.

Oplandske Bokforlag 2015
ISBN: 978-82-7518-239-3

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 415 g