Nyheter

Oplandske Bokforlag overtas av erfaren forlegger

Oplandske Bokforlag overlater stafettpinnen til en erfaren forlegger, eier av giutbok.no, Alf Egil Bergli, som vil ivareta forlagets profil til nye tider og nye utfordringer i Innlandet.De som har eid og drevet Oplandske Bokforlag AS siden etableringen, ønsker nå å tre tilbake fra publiseringsvirksomheten med daglig ansvar for driften av forlaget. Forlaget overtas av Alf Egil Bergli, opprinnelig fra Torpa i Nordre Land kommune.

Bergli har arbeidet med publisering i en årrekke. Han står bak mer enn 1500 utgivelser i alle sjangre: skjønnlitteratur, sakprosa, læremateriell, biografier, bygdebøker, akademisk litteratur o.a. Han har lang erfaring fra store og kompliserte oppdrag innen bokproduksjon og publisering for offentlige institusjoner, for eksempel Storting, regjering og direktorat, og forvaltning for øvrig.

Tidligere eiere er opptatt av at Oplandske Bokforlags gode arbeid med publisering av litteratur både for et allment og et akademisk publikum skal leve videre. De overlater stafettpinnen til en erfaren forlegger som vil ivareta forlagets profil til nye tider og nye utfordringer i Innlandet. Utviklingen i denne regionen er avhengig av at det finnes et profesjonelt forlag som både kan samarbeide med forfattere som er i gang med bokprosjekter, og som kan ta initiativ til nye prosjekter så vel innen forsknings- og utdanningssektoren som kultur- og næringsliv. De tidligere eierne vil i en overgangsperiode bistå virksomheten for å få en fleksibel overgang til ny eier. Deres kompetanse og erfaring vil være av stor betydning for forlagets videre drift.

Overtagelse trer i kraft 1. juli 2020.

Legg inn en kommentar