/ / / / Tilpasset norskopplæring for voksne innvandrere i Norge

Tilpasset norskopplæring for voksne innvandrere i Norge

kr 260.00

Tre empiriske eksempler

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-243-0 Produktnr: 647 Kategori:

Beskrivelse

Tilpasset norskopplæring for voksne innvandrere i Norge
Tre empiriske eksempler

«Når du kan lese og skrive, du er jo et menneske. Når du kan ikke lese og skrive, så du er jo annerledes, og du vet ingenting hva som foregår rundt deg, så det er veldig viktig å skrive og lese» (Hayat, norskkursdeltaker).

Helt siden 1975 har norske kommuner hatt plikt til å tilby norskopplæring for voksne innvandrere, og i dag har alle grupper av voksne innvandrere med behov rett til 500 timer gratis norskopplæring, noen grupper enda mer. De lærerne som underviser voksne innvandrere i Norge, har imidlertid hatt lite forskningsbasert litteratur å støtte seg på. Oversikter over didaktisk forskning i voksenopplæring viser at masteroppgaver (og hovedoppgaver) står for en vesentlig del av kunnskapsproduksjonen på feltet. Også tre av artiklene i denne boka bygger på masteravhandlinger, men samtidig har forfatterne også arbeidet lenge som lærere innenfor voksenopplæringssystemet.

Ett fellestrekk ved artiklene er at de tar utgangspunkt i ulike didaktiske problemstillinger innenfor norskopplæringen for voksne innvandrere og at de formidler resultatene fra empiriske undersøkelser av ulike sider ved voksne innvandreres norskundervisningstilbud. På denne måten bidrar de til å artikulere erfaringer som de som arbeider på voksenopplæringsfeltet, vil kunne kjenne seg igjen i. Samtidig løfter de disse erfaringene inn i en teoretisk og mer allmenn sammenheng. Dette er bakgrunnen for at resultatene i denne boka gjøres tilgjengelige for et bredere publikum i artikkels form. Forhåpentligvis vil de komme til nytte både for dem som allerede arbeider med norskopplæring av voksne innvandrere, og for dem som er i ferd med å kvalifisere seg for lærerarbeid på voksenopplæringsfeltet.

Om forfatterne:
Ragnhild Andreassen er utdannet lektor med en mastergrad i tilpasset opplæring fra Høgskolen i Hedmark. Hun arbeider som rådgiver i den kommunale voksenopplæringen i Fredrikstad hvor hun har undervist siden 1998. Hun er også forfatter av et læreverk for voksne innvandrere med liten eller ingen skolebakgrunn.

Marianne Eng Auestad er utdannet lektor med master i tilpasset opplæring fra Høgskolen i Hedmark. Hun har jobbet 15 år i grunnskolen og 8 år som norsklærer for minoritetsspråklige voksne. I dag underviser hun nybegynnere i norsk ved hjelp av suggestopedi-metoden ved Fredrikstad internasjonale skole.

Unni Skadberg Isaksen er utdannet allmennlærer med migrasjonspedagogikk og norsk som andrespråk som spesialfelt og lektor med mastergrad i tilpasset opplæring fra Høgskolen i Hedmark. Hun har arbeidet nesten tredve år med lese- og skriveopplæring av minoritetsspråklige elever på 1.-7. trinn i grunnskolen i Oslo, men har siden 2008 arbeidet med minoritetsspråklige voksne og alfabetisering ved Skullerud voksenopplæring i Oslo der hun er ansatt i dag.

Thor Ola Engen som er medforfatter til tre av artiklene, er professor emeritus i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, og Marte Monsen som har redigert denne boka og skrevet innledningsartikkelen, er førsteamanuensis i norsk ved samme institusjon.

Oplandske Bokforlag 2016
ISBN: 978-82-7518-243-0

Tilleggsinformasjon

Vekt 279 g