Språkportretter

kr 160.00

Studier av tolv minoritetselevers språkbruksmønstre, språkholdninger og språkferdigheter

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-068-6 Produktnr: 458 Kategori:

Beskrivelse

Språkportretter
Studier av tolv minoritetselevers språkbruksmønstre, språkholdninger og språkferdigheter

Mer enn 25.000 elever i den norske grunnskolen har et annet morsmål enn norsk. I offisielle dokumenter kalles de “elever fra språklige minoriteter” eller “tospråklige elever”.

  • Hvordan er den språklige livssituasjonen til slike elever?
  • Er de i ferd med å bli enspråklige på norsk, eller er de aktive brukere av både morsmålet og norsk?
  • I hvilken sammenhenger bruker de i så fall de to språkene?
  • Hva er språkbruksmønstrene i hjemmet, på skolen og på fritida?
  • Er minoritetselevene positivt eller negativt innstilt til de to språkene?
  • Er de motivert til å lære mer av dem, og hvilke motiver har de eventuelt for å ville lære språkene bedre? Hva mener elevene om norskundervisningen og morsmålsundervisningen på skolen?
  • Hvordan er elevenes ferdigheter i norsk og morsmål – muntlig og skriftlig? 

“Språkportretter” er ment som et bidrag til svar på slike spørsmål. Boka er en rapport fra et forskningsprosjekt om språkbruksmønstre, språkholdninger og språkferdigheter hos minoritetselever i grunnskolen i Hedmark og Oppland. Det dreier seg om kasusstudier med materiale fra i alt tolv elever. Elevene fordeler seg tilnærmet likt på tredje og åttende klassetrinn og på morsmålene persisk og vietnamesisk. Noen av elevene er født her i landet, andre kom hit i førskolealderen, mens et par var i skolealderen ved ankomsten.

Oplandske Bokforlag 1997
ISBN: 978-82-7518-068-6
160 sider

Tilleggsinformasjon

Vekt 235 g