/ / / Barnelyrikk: en antologi

Barnelyrikk: en antologi

kr 320.00

Barnelyrikk: en antologi er den fjerde utgivelsen i en bokserie knyttet til Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen-dagene, en årlig poesifestival som blir arrangert i Hamar. Boka inneholder elleve bidrag som alle dreier seg om barnelyrikk som grunntema.

Sikker betaling
ISBN: 978-82-7518-230-0 Produktnr: 627 Kategori:

Beskrivelse

Anne Skaret (red.): Barnelyrikk: en antologi
Barnelyrikk: en antologi er den fjerde utgivelsen i en bokserie knyttet til Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen-dagene, en årlig poesifestival som blir arrangert i Hamar. Boka inneholder elleve bidrag som alle dreier seg om barnelyrikk som grunntema.

Fra ulike hold blir det påpekt at det er et særlig forhold mellom barn og det poetiske språket, men barnelyrikk som sjanger er så langt blitt lite utforsket. Denne boka er unik i sitt slag i norsk sammenheng da den i sin helhet blir viet refleksjoner over og analyser av nordisk lyrikk for barn og unge i kunstpoesitradisjonen. Når barnelyrikk stilles under lupen, aktualiseres en rekke spørsmål: Hvordan skiller barnelyrikk seg fra lyrikk beregnet for voksne? Hva karakteriserer samtidslyrikk for barn og unge? Hvordan samspiller barnelyrikk med andre kunstarter og ulike medier? På hvilke arenaer og på hvilke måter blir lyrikk formidlet til barn og unge, og hvordan kan den formidles? De elleve bidragene i boka utforsker slike og andre spørsmål fra ulike perspektiver og med ulike tilnærmingsmåter. Materialet som blir utforsket i bidragene, spenner vidt. Et hovedfokus blir satt på nordisk samtidslyrikk for barn og unge, men det trekkes også historiske linjer bakover i barnelitteraturhistorien. Til sammen byr boka på en mangefasettert framstilling av barnelyrikk og argumenterer for en åpen og utforskende holdning til hva barnelyrikk er, eller kan være.

Bidragsytere er poeter, barne- og ungdomslitteraturforskere og litteraturforskere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige: Harald Bache-Wiig, Berit Westergaard Bjørlo, Hanne Bramness, Karin Brygger, Nina Christensen, Nina Goga, Åse Marie Ommundsen, Stella Parland, Hans Kristian Rustad, Anne Skaret og Einar Økland.

Boka retter seg mot studenter, undervisere og forskere i lærerutdanningene, nordistikk, litteraturvitenskap og bibliotekfag, samt mot barnehagelærere og grunnskolelærere og alle andre som har interesse for barnelyrikk.

Oplandske Bokforlag 2015

I en interessant bokanmeldelse av litteraturforsker Kristin Hallberg i tidsskriftet Barnboken Journal of Children`s Literature Research, oppsummere hun slik:

”Sammantaget (…) tillför artiklarna och boken som helhet mycket ny inspiration till forskning om lyrik för barn och          ungdom. Antologin speglar hur vittomfattande det barnlitterära lyriska fältet är och hur väsentlig det är att utforska det med ett omfamnande av såväl mer klassisk som nyare forskningsmetodik.”
Kristin Hallberg, Fil.lic. i litteraturvitenskap, Stockholms  universitet

Hele anmeldelsen finner du her.

Tilleggsinformasjon

Vekt 301 g