Fra antimilitarist til forsvarsminister

Fra antimilitarist til forsvarsminister