Viser det ene resultatet

  • Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv

    Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv

    kr 390.00

    Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv er en vitenskapelig fagbok bestående av 11 artikler. Bidragene trekker på ulike fagområder som juss, sosiologi, organisasjonspsykologi og organisasjonsteori, og omhandler ulike innfallsvinkler til personalledelse, eller Human Resources Management (HRM), som er begrepet som brukes internasjonalt. Boken drøfter de mest sentrale områdene for personalledelse: rekruttere, utvikle, motivere og beholde ansatte, og belyser både mellommenneskelige og arbeidsrettslige…