Forsiden > Samfunn, økonomi og ledelse > Johnstad, T., Hauge, A (red.): Samhandling og innovasjon

Klikk for større bilde

Johnstad, T., Hauge, A (red.): Samhandling og innovasjon
Aktører, systemer og initiativ i Innlandet


Kr 450,00
Beskrivelse
Samhandling og innovasjon - Aktører, systemer og initiativ i Innlandet

Boka har tre deler: Først gis et overblikk over Innlandet og ulike teoretiske perspektiver. Disse legger grunnlaget for den empiriske presentasjonen og drøfting av en rekke næringsmiljøer og klynger. Boka avsluttes med en del som peker på utfordringer og utsikter som denne delen av landet står overfor.

Oplandske Bokforlag 2009
ISBN: 978-82-7518-165-5
538 sider