Forsiden > Pedagogikk og språk > Pedagogikk > Kjørven, O. K., Ringen, B-K. (eds.): Teacher Diversity in Diverse Schools

Klikk for større bilde

Kjørven, O. K., Ringen, B-K. (eds.): Teacher Diversity in Diverse Schools
- Challenges and opportunities for Teacher Education


Kr 400,00
Beskrivelse
Teacher Diversity in Diverse Schools
- Challenges and opportunities for Teacher Education


Denne artikkelsamlingen inneholder studier av ulike sider ved flerkulturalitet i et utdanningsperspektiv fra Canada, Sverige, Danmark, Skottland, England og Norge. Studiene spenner fra førskole til universitetsnivå og dreier seg om temaer som religiøst mangfold, inkluderende pedagogikk og lærerutdanning. Fokus ligger på utdanning av et mer mangfoldig lærerkorps i en tid med økende mangfold blant elevene. Avdelingene i boka har titlene "Education in m multicultural an multilingual perspective", "lingual Teachers", "Multilingualism in school and pre-school","Religion, life stance and identity" og "Education in socio-cultural perspective". 14 av de 24 artiklene i samlingen er på engelsk, 8 på norsk, 1 på svensk og 1 på dansk.

Oplandske Forlag 2009
ISBN: ISBN-978-82-7518-170-9
Format: 17x24
410 s