Forsiden > Pedagogikk og språk > Pedagogikk > Nordahl, Thomas og Dobson, Stephen (red.): Skolen og elevenes forutsetninger

Klikk for større bilde

Nordahl, Thomas og Dobson, Stephen (red.): Skolen og elevenes forutsetninger
Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning


Kr 270,00
Beskrivelse

Skolen og elevenes fortusetninger

Tilpasset opplæring framstår i en rekke sammenhenger som en av hovedutfordringene i norsk grunnopplæring. Denne artikkelsamlingen omhandler ulike aspekter ved tilpasset opplæring i den pedagogiske praksis i skolen. Det drøftes også mulige praksisformer som kan sannsynliggjøre et bedre læringsutbytte for elevene.

Temaene som omhandles er knyttet til elevvurdering, klasseledelse, relasjoner i skoen, samarbeid med forledre, refleksjon mellom lærere, utviklings- og endringsarbeid og elevenes sosiale og faglige læringsutbytte.

Det er forskere ved Høgskolen i Hedmark som gjennom artiklene i denne boka dokumenterer hva de har sett gjennom både kartleggingsundersøkelser, observasjoner og intervjuer ute i skolen.

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, avd. for lærerutdanning og naturvitenskap.

Stephen Dobson er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer og professor II ved Høgskolen i Hedmark, avd. for lærerutdanning og naturvitenskap.

Oplandske Bokforlag 2010
ISBN: 978-82-7518-168-6