Forsiden > Pedagogikk og språk > Pedagogikk > Zachrisen, Berit

Klikk for større bilde

Zachrisen, Berit
Leken i småskolen


Kr 240,00
Beskrivelse

Leken i småskolen               

Boka er en omarbeidet versjon av en rapport fra et nordisk prosjekt om skolestart. Den behandler begrepene lek og læring, lek i småskolealder og presenterer og drøfter fem FOU-arbeider. Videre ser den på lek i skolen og drøfter noen erfaringer.

Oplandske Bokforlag 2002
ISBN: 82-7518-095-3