Forsiden > Pedagogikk og språk > Pedagogikk > Solstad, Karl Jan: Bygdeskolen i velstands-Noreg

Klikk for større bilde

Solstad, Karl Jan: Bygdeskolen i velstands-Noreg


Kr 250,00
Beskrivelse
Bygdeskolen i velstand-Noreg
Ved innføringa av såkalla nytt inntektssystem for kommunane midt på 1980-talet kom det ein heilt ny situasjon for drift av grunnskolen i dette landet. Medan det tidlegare var slik at kommunane langt på veg fekk refundert frå staten kostnadene ved å drive skole, måtte kommunane no prioritere utgiftene til skole opp mot andre viktig oppgåver for det kommunale tenestetilbodet. Resultatet blei ei sterk sanering av skolar i Bygde-Noreg. På grunnlag av kartleggingar i alt 142 kommunar og dei om lag 500 skolane i desse kommunane gir forfattaren eit innblikk i desse skolenedleggingsprosessane.

Oplandske Bokforlag 2010
ISBN: 978-82-7518-164-8