Forsiden > Pedagogikk og språk > Pedagogikk > Höem, Anton: SOSIALISERING

Klikk for større bilde

Höem, Anton: SOSIALISERING
Kunnskap - Identitet


Kr 290,00
Beskrivelse

SOSIALISERING
Kunnskap - Identitet


Anton Höem utvikler i denne boka videre den enhetlige og omfattende sosialiseringsteorien som ble publisert i boka Sosialisering (1978). Han forsøker nå å undersøke om de forhold som bestemmer betingelsene for å lykkes i skolen, er de samme som gjør seg gjeldende også i for eksempel en bedrift eller i et nytt bomiljø. I så fall kan all målrettet handling forstås under fellesbenevnelsen sosialisering. Denne hypotesen er det Anton Höem utvikler og undersøker i denne boka, som dermed formulerer en generell teoretisk fremstilling av sosialisering, kunnskap og identitet.

For å sette Höems særegne bidrag inn i en bredere sammenheng, har Oplandske Bokforlag imidlertid bedt fem av hans norske kolleger om å skrive en innledningsartikkel der Höems teoretiske perspektiver relateres til internasjonale størrelser som Pierre Bourdieu, Basil Bernstein,Thomas Berger og Peter Luckmann, Anthony Giddens, Jim Cummins og Axel Honneth.

Oplandske Bokforlag 2010
ISBN: 978-82-7518-184-6