Forsiden > Vardeserien > Höem, Anton: Sosialisering

Klikk for større bilde

Höem, Anton: Sosialisering
Kunnskap - Identitet


Kr 290,00
Beskrivelse

SOSIALISERING
Kunnskap - Identitet


Anton Höem utvikler i denne boka videre den enhetlige og omfattende sosialiseringsteorien som ble publisert i boka Sosialisering (1978). Han forsøker nå å undersøke om de forhold som bestemmer betingelsene for å lykkes i skolen, er de samme som gjør seg gjeldende også i for eksempel en bedrift eller i et nytt bomiljø. I så fall kan all målrettet handling forstås under fellesbenevnelsen sosialisering. Denne hypotesen er det Anton Höem utvikler og undersøker i denne boka, som dermed formulerer en generell teoretisk fremstilling av sosialisering, kunnskap og identitet.

For å sette Höems særegne bidrag inn i en bredere sammenheng, har Oplandske Bokforlag imidlertid bedt fem av hans norske kolleger om å skrive en innledningsartikkel der Höems teoretiske perspektiver relateres til internasjonale størrelser som Pierre Bourdieu, Basil Bernstein,Thomas Berger og Peter Luckmann, Anthony Giddens, Jim Cummins og Axel Honneth.

Oplandske Bokforlag
ISBN: 978-82-7518-184-6