Forsiden > Pedagogikk og språk > Flerkulturelt perspektiv > Sand, Sigrun: Ulikhet og fellesskap

Klikk for større bilde

Sand, Sigrun: Ulikhet og fellesskap
Flerkulturell pedagogikk i barnehagen


Kr 380,00
Beskrivelse

Ulikhet og fellesskap

Sigrun Sand

Barnehagene i dag preges av mangfold på mange områder, og de er steder der barn og voksne fra ulike land, kulturer og miljøer møtes, leker, lærer og gjør erfaringer sammen. 
 
Ulikhet og fellesskap løfter spesielt fram hvordan språklig og kulturelt mangfold kan bli en naturlig del av barns lek og læringsprosesser, og om de pedagogiske utfordringene og mulighetene som dette skaper. Forfatteren ønsker å bidra til at barnehagelærere tilegner seg faglig og etisk basis som gir trygghet i profesjonsutøvelsen. 
 
Ulikhet og fellesskap tar opp sentrale områder med utgangspunkt i lover, rammer og teoretiske perspektiver. Boka gir oppdatert bakgrunnsinformasjon om den nye innvandringssituasjonen i Norge, den er forskningsbasert gjennom presentasjon av ny og relevant forskning og tar blant annet opp temaer som: sosialisering og identitetsutvikling, flerkulturell pedagogikk, samarbeid hjem-barnehage, språkarbeid og språkopplæring. Nytt kapittel i denne utgaven er arbeid med samisk innhold i barnehagen. 
 
Ulikhet og fellesskap er profesjonsrettet og praksisnær med eksempler fra barnehagen som knyttes til teori, den gir mange ideer til hvordan man kan arbeide, og den utfordrer leseren til videre refleksjon. Eksemplene, ideene og refleksjonsspørsmålene gjør at boka vil være nyttig for alle som er interessert i hvordan man kan utvikle et godt innhold og spennende arbeidsmåter med flerkulturelle og flerspråklige perspektiver.
 
Bokas målgruppe er barnehagelærerstudenter, barnehagelærere, fagarbeidere/ assistenter og foreldre som er interessert i kunnskap om og problemstillinger knyttet til oppdragelse i et språklig og kulturelt mangfoldig samfunn.