Forsiden > Regional litteratur > Åse Krogsrud, Øystein Krogsrud: Fra seminar til universitet

Klikk for større bilde

Åse Krogsrud, Øystein Krogsrud: Fra seminar til universitet
150 år med lærerutdanning på Hamar


Kr 450,00
Beskrivelse
Fra seminar til universitet 
150 år med lærerutdanning på Hamar

Denne boka blir gitt ut i forbindelse med at det er 150 år siden Hamar Stiftsseminar ble opprettet i 1867. Den forteller i en journalistisk form historien om lærerutdanningen på Hamar fra det startet, til det i dag er en del av Høgskolen i Innlandet, en institusjon med ambisjoner om å bli universitet.
 
I løpet av disse 150 årene har det stått mange kamper om  lærerutdanningen på Hamar. Forfatterne tar leseren med på en reise gjennom både ideologiske, skolepolitiske og pedagogiske konflikter, og turbulente regionale kamper. Én av dem førte blant annet til at Hamar lærerskole i noen år ble flyttet til Elverum. En annen konflikt i de siste årene har handlet om et framtidig universitet i Innlandet der målet var at alle tre høgskolene i Mjøs-regionen skulle være med.
 
I en periode var det svært ulike oppfatninger knyttet til om det skulle være lærerutdanning både på Elverum og Hamar, det endte med at lærerutdanningen ble samlokalisert på Hamar i 2005. I jubileumsåret 2017 er utdanningen én av mange ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Nå er det universitetsstatus som er målet for Høgskolen i Innlandet, og perspektivene og mulighetene knyttet til dette tar dekan Morten Ørbeck opp i bokas siste kapittel.
 
Bokas forfattere er historiker og forfatter Åse Krogsrud og Øystein Krogsrud, som er journalist og skribent.

Oplandske Bokforlag 2017