Forsiden > Pedagogikk og språk > Næss, Atle og Egan, Thomas (red.)

Klikk for større bilde

Næss, Atle og Egan, Thomas (red.)
Vandringer i ordenes landskap Et festskrift til Lars Anders Kulbrandstad på 60-årsdagen


Kr 300,00
Beskrivelse

Vandringer i ordenes landskap

I anledning av at førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark, Lars Anders Kulbrandstad, fyller 60 år i oktober 2008, er det i samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og Oplandske Bokforlag laget et frstskrift. Redaktører er Lars Anders' mangeårige venner, forfatteren Atle Næss og førsteamanuensis Thomas Egan. Bidragene er mange og mangfoldige og gjenspeiler noe av Lars Anders' store faglige nettverk og brede interesseområde.

Bidragsyterne representerer høgskoler og universiteter i hele Norge, foruten Danmark. De temaene som behandles, spenner fra dialektforskning og talemålbasert pedagogikk, til etnolekter, nabospråksforståelse, andrespråkspedagogikk, språkvern, språkpolitikk, tospråklig opplæring, språktypologi, grammatikkundervisning, leksikografi, litterære analyser, fagdidaktikk, utdanningssosiologi og religions- og livssynsundervisning. Festskriftet avsluttes med en bibliografi over årene 1978-2008.

Oplandske Bokforlag 2008
ISBN: 978-82-7518-154-9