Forsiden > Vardeserien > Morten Løtveit (hovedredaktør): Tidssignaler Lærerutdanningsfag i utvikling

Klikk for større bilde

Morten Løtveit (hovedredaktør): Tidssignaler Lærerutdanningsfag i utvikling
Utdanning av lærere på Hamar – 150 år


Kr 400,00
Beskrivelse
Tidssignaler Lærerutdanningsfag i utvikling
Utdanning av lærere på Hamar – 150 år

Denne boka er skrevet i anledning av 150-årsjubileet for etableringen av Hamar Stiftsseminarium i 1867. I dag er lærerutdanningen en del av Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Som en del av jubileumsmarkeringen er fagfolk ved denne avdelingen blitt invitert til å reflektere over både tradisjoner og nyere tendenser innen fagene de underviser og forsker i, samt til å se på lærerutdanningsinstitusjonen i et historisk perspektiv. Dette har resultert i artikkelsamlingen Tidssignaler – lærerutdanningsfag i utvikling.    

Samlingen åpner med en artikkel som Karin Sveen har skrevet. Den bygger på en tale hun holdt i da hun i 2014 ble kreert til æresdoktor ved Høgskolen i Hedmark. Deretter følger to artikler som på ulike måter berører trekk ved lærerutdanningens historie på Hamar. I bokas andre del er det artikler om fagene religion og livssyn, norsk, naturfag, engelsk, samfunnsfag, musikk og matematikk. Temaer for artiklene i den neste delen av boka er barnehagelærerutdanning, flerkulturell pedagogikk, spesialpedagogikk, kollektiv videreutvikling av lærernes kompetanse, samt brevmetoden som kvalitativ metode. Boka avsluttes med en artikkel om oppbyggingen av dataspillutvikling som et utdanningsfag.   

Hovedredaktøren, Morten Løtveit, er førsteamanuensis i historie på Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark. Medredaktører er Thor Ola Engen og Lars Anders Kulbrandstad, den første professor emeritus i pedagogikk og Lars Anders Kulbrandstad professor i norsk samme sted.  

Oplandske Bokforlag