Forsiden > Om litteratur > Karlsen, Ole: Papirets flate med teikn

Klikk for større bilde

Karlsen, Ole: Papirets flate med teikn
Lesingar i den norske lyrikkens kanon


Kr 350,00
Beskrivelse

Papirets flate med teikn. Lesingar i den norske lyrikkens kanon
Ole Karlsen

Denne boka krinsar omkring nokre få grunnspørsmål: Kva er eit lyrisk dikt? Kva er eit langdikt? Finst det lyriske andre stader enn i lyrikken? Kva er arbeidarlyrikk? Kva er relasjonen mellom biletkunst og lyrisk dikting?
Boka inneheld 13 kapittel der desse og tilgrensande spørsmål blir grundig diskuterte. Det skjer med bakgrunn i eit utval sentrale forfattarskapar i den norske litteraturkanon, med hovudvekt på norsk etterkrigslyrikk. Sentrale namn i boka er m.a. J. S. Welhaven, Hanna Winsnes, Arne Garborg, Alf Prøysen, Hans Børli, Tarjei Vesaas, Olav H. Hauge, Paal-Helge Haugen, Bjørn Aamodt, Lars Amund Vaage og Kjartan Hatløy.
Ole Karlsen er professor i nordisk litteraturvitskap ved Høgskolen i Innlandet. Han har gitt ut ei rad artiklar og bøker om norsk og nordisk lyrikk, m.a. Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi (2000), Ord og bilete. Ekfrasen i moderne norsk lyrikk (2003), Streiflys. Om moderne nordisk lyrikk (2006) og diktantologien Poesi og bildekunst (2011). 

Oplandske Bokforlag 2017