Forsiden > Vardeserien > Karlsen, Ole (red.): Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk

Klikk for større bilde

Karlsen, Ole (red.): Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk


Kr 320,00
Beskrivelse
Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk 

Nordisk samtidspoesi. Særlig forholdet mellom musikk og lyrikk er den andre utgivelsen i en serie knyttet til Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen- dagene som årlig arrangeres i Hamar. Boka inneholder 13 artikler og essays som alle kretser omkring ulike aspekter ved tre grunntemaer: lyd og betydning, musikken i lyrikken og musikk og lyrikk.

Opprinnelig var lyrikk tale til musikk. Og talen innebærer stemme, lyd og klanger, begreper vi også bruker om musikken som kunstart. At forskjellen mellom språklyder (fonemer) er betydningsskapende, tilhører barnelærdommen, men har språklyder og språklige klanger noen betydning i seg selv og utover dette? Og hvilken funksjon har det verbal-musikalske i selve diktet, og hva har stemmen å si når vi hører diktet framført muntlig – uten at vi selv må lytte oss fram til skriftstemmen slik vi gjør når vi leser? Et flertall av bokas bidragsytere, så vel poeter som poesi- og musikkforskere, er opptatt av slike grunnleggende
problemstillinger, samtidig som også ulike former for sangpoesi – opera, viser, jazz & poetry, rock og rapp – legges under lupen. Bokas siste del omhandler to av våre største sanglyrikere, Alf Prøysen og Bob Dylan.

Oplandske Bokforlag 2013
ISBN: 978-82-7518-208-9
Heftet 260 sider.