Forsiden > Natur, helse og idrett > Skille, Eivind Å. og Pettersen, Sigurd: Den moderne telemarksbølgen

Klikk for større bilde

Skille, Eivind Å. og Pettersen, Sigurd: Den moderne telemarksbølgen


Kr 310,00
Beskrivelse

Den moderne telemarksbølgen
Den moderne telemarksbølgen  tar for seg telemarkskjøring slik den utviklet seg i Norge på 1980- og 1990-tallet. Boka er en idrettssosiologisk studie som viser hvordan telemark oppsto som sosialt fenomen i Amerika på 1970-tallet, og hvordan den kom til å dominere i mange norske skibakker fra midt på 1980-talet og et tiår framover, før det ser ut til at bølgen mer eller mindre ebbet ut utover 2000-tallet.

Den moderne telemarksbølgen behandler mange enkeltmenneskers og noen organisasjoners historier om telemark. Forfatterne analyserer også telemark i mediebildet, telemark som grenkomité i Skiforbundet og telemark som en eksklusiv aktivitet for få og ressurssterke mennesker.

Boka bygger på et rikt empirisk materiale; metodisk er det benyttet både dokumentanalyser, intervjuer med nøkkelpersoner samt statistisk analyse. Tematisk og teoretisk skriver studien seg inn i en større idrettssosiologisk kontekst der telemark blir sammenlignet med andre idretter som golf og snowboard ved hjelp av diffusjonsteorien til Rogers og Bourdieus feltteori.

Den moderne telemarksbølgen er skrevet for forskere, idrettsstudenter med samfunnsfaglig interesse og for andre som vil vite mer om telemarks spesielle rolle i norsk skihistorie.

 
Eivind Å. Skille er professor i idrettssosiologi ved Høgskolen i Hedmark. Han har tidligere bl.a. gitt ut boka Galdhøpiggrennet Fra borgerlig samlingssted til ”folkelig” vorspiel.
Sigurd Pettersen er høgskolelektor i idrett ved Høgskolen i Hedmark. Med bakgrunn i egne erfaringer som skihopper, han vant den tysk-østerrikske hoppuka 2013-2014, ser han på  aktivitetsvaner og motiver for fysisk aktivitet blant tidligere toppidrettsutøvere.

Oplandske Bokforlag 2016