Forsiden > Regional litteratur > Antonsen, Øyvind: Bilder fra grenseland

Klikk for større bilde

Antonsen, Øyvind: Bilder fra grenseland


Kr 450,00
Beskrivelse
Øyvind Antonsen: Bilder fra grenseland

Fotograf Øyvind Antonsen har i flere år arbeidet med fotoprosjektet Bilder fra grenseland der han har dokumentert de endringene som har skjedd i grensetraktene i Sør-Hedmark og Värmland, bosettinger som for det meste er skogfinske.
 
Med denne dokumentasjonen bidrar Øyvind Antonsen til å løfte fram viktige regionale særtrekk i den sørlige delen av Hedmark og slik anerkjenne en kulturarv som blant annet er knyttet til den nasjonale minoriteten skogfinner. Det blir gitt et bilde av bosettinger, bygninger og beliggenhet som kaster lys over de utfordringene finnskogkulturen har stått overfor i de siste generasjonene, og i disse bildene kommer det også en felles norsk-svensk kulturarv til syne.
 
Fotografiene er på den ene siden poetiske, men de formidler også en følelse av tap av viktige kulturelle identitetsmarkører. Bygningene og kulturlandskapet er forlatt og fraflyttet, og vitner om de samfunnsmessige utfordringene.
 
I tillegg til bildene har tekstforfatter Roy Lønhøiden skrevet tekster der han med sin poetiske uttrykksform kommer i dialog med bildene.

Og slik skriver avisene:
Glåmdalen: http://www.glomdalen.no/kultur/article7685465.ece 
Østlendingen: http://www.ostlendingen.no/nyheter/solør/spor-etter-tapt-sivilisasjon-1.8647761
Oplandske Bokforlag 2014