Klikk for større bilde

veiledning
- vekst eller frustrasjon


Kr 0,00
Beskrivelse

Marit Bjorvand Børresen:
Veiledning i barnehage og skole
- vekst eller frustrasjon


En innføring i veiledning basert på handlings- og refleksjonsmodellen og systemteori

Målgruppen for denne boka er de som ønsker å tilegne seg kunnskap om veiledning. Boka har primært fokus på barnehage og skole, men kan med fordel også brukes i andre sammenhenger.
 Forfatteren tar utgangspunkt i to teorier innenfor veiledning; Handling og refleksjonsmodellen og systemteori. I tillegg presenteres annet teoristoff som er relevant for bruk i veiledning.
 Teoristoffet følges opp av praktiske eksempler og anvisning på hvordan det kan nyttiggjøres i barnehage og skole.

Marit Bjorvand Børresen er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark hvor hun har vært ansatt siden 1987. Hun har tidligere utgitt bøker om veiledning og er en mye brukt kurs- og foredragsholder. Hun har også arbeidet som veileder både i forhold til enkeltpersoner og grupper. Marit Bjorvand Børresen har gjennomført flere veiledningsprosjekter i barnehage og skole. I tillegg til hovedfag i pedagogikk har hun utdanning som familieterapeut og coach.