Forsiden > Regional litteratur > Nygårdsmoen, Arne: Begjær etter kvinnfolk

Klikk for større bilde

Nygårdsmoen, Arne: Begjær etter kvinnfolk
Tvangsekteskap og leiermål ("uekte" barn) i Hedmark


Kr 300,00
Beskrivelse
Arne Nygårdsmoen: Begjær etter kvinnfolk

Den 29.10.1998 skrev stortingsrepresentant Grethe Fossum følgende i Dagbladet: ”Mitt anliggende har vært å kreve at barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland tar avstand fra arrangerte ekteskap, en tradisjon som var vanlig på 1800-tallet i Norge.” I forbindelse med den såkalte ”Nadia-saken” som professor i sosialantropologi, Jan Brøgger, karakteriserte som en” flerkulturell tragedie”, uttalte han samtidig (i Adresseavisen den 10.10.1998):”For knappe hundre år siden rådet liknende forestillinger også i Norge.”
Professor i historie, Knut Kjeldstadli, følger opp i boka ”Mine fire besteforeldre” (2010), der han skriver at ”det å gifte seg med skyldfolk er gammel skikk i Norge”, og får støtte av en annen professor, Bodil Stenseth, som i Klassekampen 13. august 2012 hevder at giftermål mellom slektninger ikke bare var vanlig på 1800-tallet, men: ”Innen borgerskapet og embetsstanden var slike giftermål [til og med] ansett som en fordel.”
 
Den holdningen som disse fire sitatene uttrykker, er delt av flere debattanter i Norge, både blant politikere og akademikere. Men er den dekkende for de historiske realiteter? Var giftemål mellom nære slektninger virkelig vanlig i Norge i tidligere tider?
 
Forfatteren av denne boka, Arne Nygårdsmoen, betviler det, i hvert fall når han legger historiske data til grunn. Tvert i mot argumenterer han for at den gjengse oppfatningen om arrangerte ekteskap i Norge bygger på myter, eller overdreven tillit til skjønnlitterære kilder. Dette gjør han særlig ved å se nærmere på forekomsten av og holdningen til leiermål eller ”uekte” barn i det gamle bondesamfunnet, mens også den strenge ekteskapslovgivningen som hersket. Den store utbredelsen leiermål, tyder på tvangsekteskap var nokså uvanlig i samfunnet.
 
Denne hypotesen står seg fjellstøtt mot dataene, hevder Nygårdsmoen i boka. Men leseren har også god anledning til å bedømme dette selv, for grunnlagsmaterialet er presentert i denne boka.
 
Arne Nygårdsmoen er tidligere journalist og politiker, og har bl.a. vært fylkespolitiker og stortingskandidat for SV i Hedmark. Etter et hjerneslag har han arbeidet som billedkunstner og slektsforsker. Han har skrevet flere artikler i lokalhistorietidsskriftet Gammelt fra Stange og Romedal og utgitt boka Nygårdsmoen på Ilseng. En bok om familien Norstad i Vallset er også snart klar for utgivelse.

Oplandske Bokforlag
2013