Forsiden > Regional litteratur > Jahn Børe Jahnsen: Bjørnen i kirken

Klikk for større bilde

Jahn Børe Jahnsen: Bjørnen i kirken
Om bjørneskinn, bjørnelabber, bjørneklør og bjørnefigurer i norske kirker


Kr 230,00
Beskrivelse
Jahn Børe Jahnsen: Bjørnen i kirken

I flere norske kirker er det rester av bjørner. Det kan være bjørneskinn, bjørnelabber eller bjørnefigurer. Forfatteren Jahn Børe Jahnsen er seniorkonservator og arkivar ved Valdresmusea og har i flere år forsket på "kirkebjørner" i Norge og dels i Skandinavia.
 
Han stilte seg spørsmålet: Hvorfor er det så mange "bjørner" i kirkene, hvor finnes de, og hvorfor er de der?
 
I denne boka legger han fram resultatet av arbeidet sitt. For nesten 40 norske kirker har forfatteren funnet omtale av bjørneskinn, bjørnelabber eller bjørneklør som del av inventaret, mens bare seks kirker har skinnet ennå. Kirkene er spredt over store deler av landet.
 
Forfatteren bruker stoff fra vanlig historie, kunsthistorie, litteraturhistorie, folkeminne og arkeologi, dels tilbake til førkristen tid.
 
Dessuten er de seks ennå eksisterende bjørneskinnene og bjørnelabbene 14 C-datert ved NTNU i Trondheim, og alderen som framkommer av dateringen, er oppsiktsvekkende og kan hjelpe til å bekrefte eller avkrefte lokale sagn.
 
Kanskje er det første gang en slik sammenkopling av folkeminne og naturvitenskap er brukt?