Forsiden > Askeladden Idéhefter for barnehagen > Andersen, C.E. og Sand, S. (red.): Utforsking av flerkulturelle praksiser i barnehagen

Klikk for større bilde

Andersen, C.E. og Sand, S. (red.): Utforsking av flerkulturelle praksiser i barnehagen
Idéhefte med erfaringer, refleksjoner og ideer fra forskningsprosjektet "Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk"


Kr 220,00
Beskrivelse
Andersen, C.E  Sand, S. (red.): Utforsking av flerkulturelle praksiser i barnehagen
Idéhefte med erfaringer, refleksjoner og ideer fra forskningsprosjektet "Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk"


Tre barnehager i Gjøvik, Stange og Hamar har deltatt i et spennende prosjekt.
 
Hovedformålet har vært å finne ut hvordan man kan utvikle god flerkulturell praksis i barnehagen. Barnehagene har i særlig grad hatt lek og foreldresamarbeid som hovedtema.
 
Idéheftet presenterer mange ideer og har varierte beskrivelser av praksis som kan være til inspirasjon for andre barnehager. Det blir lagt vekt på å få fram hvilke utfordringer personalet møtte, og hvilke erfaringer de gjorde seg underveis i utviklingen av praksis.
 
Heftet er ment å gi inspirasjon til det daglige arbeidet i barnehagen.

Oplandske Bokforlag 2012
ISBN: 978-82-7518-199-0
80 sider