Forsiden > Nordisk poesifestival > Karlsen, Ole (red.): Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap

Klikk for større bilde

Karlsen, Ole (red.): Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap


Kr 320,00
Beskrivelse

Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap

Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap er den første boka i en serie knyttet til Nordisk samtidspoesifestival. Rolf Jacobsen-dagene som arrangeres i Hamar i begynnelsen av mars hvert år. I bøkene presenteres artikler, essays og annet materiale knyttet til et bestemt festivaltema eller til festivalens signalpoet. Under festivalen i 2011 sto Jo Eggens forfatterskap sentralt, og flertallet av denne bokens bidrag omhandler dette forfatterskapet. Etter debuten i 1980 har Jo Eggen etablert seg som en av de mest sentrale og kresne lyrikerne i norsk samtidspoesi, og gjennom artikler og essays skrevet av fremtredende lyrikkforskere  og Eggens forfatterkolleger belyses dette forfatterskapet fra ulike vinkler og litterære ståsteder.
Boka inneholder dessuten en lengre samtale med Eggen om hans forfatterskap, og for første gang presenteres dermed en allsidig og kritisk presentasjon av alle Jo Eggens sju diktsamlinger.  Eggen er også kjent for sine gjendiktninger fra russisk, og også disse arbeidene behandles i boka.
I tillegg inneholder boken artikler og essays om norsk og nordisk samtidspoesi; bl.a. om skriftlyrikkens marginaliserte plass i den litterære offentlighet, om tilstanden i norsk samtidslyrikk og om nordisk samtidslyrikk i forhold til andre medier og kunstarter.
 
Bidragsytere: Vigdis Hjorth, Thorstein Norheim, Hadle Oftedal Andersen, Trond Haugen, Ole Karlsen, Kristine Næss, Hanne Bramness, Johan Dragvoll, Peter Stein Larsen, Øyvind Rimbereid, Audun J. Mørch, Thomas Seiler, Jan Erik Vold.
Ole Karlsen er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark.

Nordisk samtidspoesi. Særlig Jo Eggens forfatterskap er omtalt i Hamar Arbeiderblad.


Oplandske Bokforlag 2012
ISBN: 978-82-7518-194-5
Heftet 288 sider