Forsiden > Vardeserien > Madsbu, Jens Petter og Pedersen, Mona (red.): I verdens rikeste land

Klikk for større bilde

Madsbu, Jens Petter og Pedersen, Mona (red.): I verdens rikeste land
Samfunnsvitenskaplige innganger til norsk samtid


Kr 320,00
Beskrivelse

I verdens rikeste land – samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid 

I denne utgivelsen er det ti artikler som omhandler kommunikasjon, demokrati, offentlighet og kultur.  Gjennom disse fire områdene diskuteres forskjellige problemstillinger som tar fatt i kjennetegn ved dagens norske samfunn. Artiklene tar for seg tema som lokaldemokrati og utbredelsen av bygdelister, og sosiale medier og valgkampstrategier ved kommune- og fylkestingsvalg. Samlingen inneholder også bidrag som behandler ulike praksiser og kultur knyttet til norsk forvaltning innen finans så vel som jus, samt betydningen av tillit i offentlig ledelse. Religion som kulturelt fenomen samt kommunikasjonsbransjens profesjonsetikk diskuteres i to av artiklene. Også overordnede, metodiske spørsmål om hvordan vitenskapelig kunnskap etableres, blir behandlet.

I verdens rikeste land er forfattet av forskere med tilknytning til Institutt for organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Hedmark. Boken er skrevet for studenter innen samfunnsfag, organisasjonsfag og medievitenskap, samt alle andre som interesserer seg for disse fagområdene.

Redaktørene Mona Pedersen og Jens Petter Madsbu er henholdsvis medieviter og sosiolog ved Institutt for organisasjon og ledelse, Høgskolen i Hedmark.

Oplandske Bokforlag 2011
ISBN: 978-82-7518-187-7
194 sider, heftet