Forsiden > Regional litteratur > Lien Jenssen, Atle: Det hendte sig en Lørdagskveld

Klikk for større bilde

Lien Jenssen, Atle: Det hendte sig en Lørdagskveld
Folkelig sangtradisjon på Hedmarken


Kr 380,00
Beskrivelse
Atle Lien Jenssen:
Det hendte sig en Lørdagskveld  Folkelig sangtradisjon på Hedmarken

Ny bok av Atle Lien Jenssen om folkemusikktradisjonen på Hedmarken: Det hendte sig en Lørdagskveld  Folkelig sangtradisjon på Hedmarken

I denne boka tar Atle Lien Jenssen for seg den folkelige sangtradisjonen som har en mer enn 150 år gammel historie, og som blir presentert med omtrent 200 viser fra alle kommunene på Hedmarken.
Atle Lien Jenssen har gjennom mange år drevet en omfattende innsamling av tradisjonsmusikk fra Hedmarken. I 2007 kom boka På Budor vi danse skar … som beskriver den instrumentale folkemusikken på Hedmarken. Det viste seg under innsamlingsarbeidet at det ikke bare var en folkelig musikktradisjon knyttet til torader og fele i distriktet. Det dukket også opp visesangere som sang i gammel tradisjon. Møtet med disse levende kildene har gitt Atle Lien Jenssen et omfattende kildemateriale. Han har i tillegg vært gjennom det meste av det som finnes av arkiver og arkivmateriale der det kan finnes tradisjonsmusikk fra Hedmarken.  Det er dette som ligger til grunn for visene som presenteres i boka Det hendte sig en Lørdagskveld. Folkelig sangtradisjon på Hedmarken.

Det hendte sig en Lørdagskveld bygger på arbeidene til tidligere samlere og på møter med sangere som står i denne folkelige sangtradisjonen. Det blir gitt kortfatta og interessante presentasjoner av tidligere innsamlingsarbeider, fra Christian Stensåsstuen og Christen Ringnæs’ opptegnelser, Ludvig Lindemans sentrale samlinger fra Hedmarken på midten av 1800-tallet, til senere opptegnelser fra Løten, Romedal, Vang, Vallset og Tangen.

Det blir gitt et fascinerende bilde av den tradisjonen sangerne står i. Vanligvis er det en del av familiens sangtradisjon, og sangen fungerte ofte som en slags følgesvenn i det daglige arbeidet. Få av kildene i denne boka har sunget i en ”offentlig” sammenheng, men de kan ha sunget på fester i det lokale velet, på allmenningsbefaringer, pensjonistforeninger og kristne møter.

Visene i boka representerer en rik variasjon av forskjellige sjangere: kjærlighetsviser, bånsuller, nidviser, erotiske viser, sangleker og danseslåtter. Det er også noen religiøse folketoner og viser fra seterlivet, som gjeterviser og lokker. De mest typiske skillingsvisene som forteller om store hendelser og dramatisk kjærlighet, er godt representert i samlingen. Det er også et overraskende stort innslag av middelalderballader.

Med bøkene På Budor vi danse skar … og Det hendte sig en Lørdagskveld er folkemusikktradisjonen på Hedmarken blitt tilgjengelig for et bredt publikum, og Atle Lien Jenssen har dokumentert en nesten ukjent side av  Hedmarkskulturen.

Oplandske Bokforlag 2011
ISBN: 978-82-7518-185-3
462 s

Relaterte produkter