Forsiden > Pedagogikk og språk > Pedagogikk > Dalhaug Berg, G. og Nes, Kari (red.): Tilpasset opplæring

Klikk for større bilde

Dalhaug Berg, G. og Nes, Kari (red.): Tilpasset opplæring
- en støtte til læring


Kr 280,00
Beskrivelse

Tilpasset opplæring - støtte til læring

Hva betyr tilpasset opplæring i dag?

Denne artikkelsamlingen gir noen svar, basert på forskning og lang erfaring. Blant temaer som tas opp, er:
- hvordan tilpasset opplæring egentlig skal forstås,
- hva som kjennetegner god tilpasset opplæirng,
- utvikling av tilpasset opplæring i praksis,
- differensiering og
- tilpasset opplæring og skolefagene.

Boka henvender seg til lærere og skoleledere, men også til skoleeiere, PP-tjeneste og andre støtteinstanser for skolen. Temaene er også relevante for ansatte og studenter i lærerutdanningen. Artiklene er gitt en brukervennlig form, med spørsmål til diskusjon og refleksjon etter hver tekst. Redaktørene er koordinatorer for NETTOPP – nettverk for tilpasset opplæring.

Oplandske Bokforlag 2010
ISBN: 978-82-7518-176-1
180 sider