Forsiden > Pedagogikk og språk > Pedagogikk > Aasen, Joar: Tanke og handling

Klikk for større bilde

Aasen, Joar: Tanke og handling
Nøkler til pedagogisk filosofi


Kr 360,00
Beskrivelse
Tanke og handling
Nøkler til pedagogisk filosofi


Boka er en presentasjon av ni vestlige tenkeres systematiske forståelse av pedagogikken. Boka starter med å gi et bilde av antikkens oppdragelsessyn; med pythagoreerne og Sokrates, Platon og Aristoteles. Deretter går den til renessansen og opplysningstida og behandler Comenius' og Rousseaus forestillingsverden. Spennet fra modernitet til tidlige postmoderne oppfatninger representeres av Pestalozzi, Makarenko og Dewey. Med Freire utvides horisonten til også å inkludere utfordringer i den tredje verden. Til sammen representerer disse tenkerne en rekke ulike innfallsvinkler til sentrale grunnlagsproblemer i pedagogikken. Det avsluttende kapitlet drøfter viktige sider ved de normative og materielle vilkårene for dagens norske skole. Boka er beregnet på lærere i grunnskolen og den videregående skolen. Dermed kan den også med fordel brukes som en introduksjon til pedagogisk filosofi for pedagogikk- og lærerstudenter.

Presentasjonsformen er valgt med tanke på lesere som møter den pedagogiske filosofien uten spesielle forkunnskaper, men med åpenhet og interesse for helt grunnleggende pedagogiske spørsmål.


Joar Aasen er dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark

Oplandske Bokforlag 2006
ISBN 82-7518-129-1
318 sider